Dokumenteret effekt

”Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne” (ugeskrift for læger 2005). ”Tilstedeværelsen af en doula under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 45 %, forkorte længden af fødslen med 25 %, mindske forbruget af smertelindring med 31 % og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50 %”, den såkaldte doulaeffekt (Klaus Marshall MD, The Doula Book).

Hvorfor vælge en doula?

Ordet doula, stammer fra Grækenland og betyder "kvinde som tjener/kvinde som hjælper".

En doula er en personlig fødselshjælper, som er uddannet til at støtte fasmilien før under og efter fødslen. Doulaen er ikke medicinsk ansvarlig og erstatter ikke jordemoder, læge og andre fagfolk, men er at betragte som familiens pårørende.

Flere undersøgelser har vist, at en familie som gør brug af en doula, har større chancer for både et godt fødsels- og efterfødselsforløb.

Læs evt. mere om doula og dennes effekt via nedenstående kilder: 

http://www.jordemoderforeningen.dk/tidsskrift-for-jordemoedre/singlevisning/artikel/vi-har-vores-doula-med/

http://www.ajmc.com/journals/issue/2014/2014-vol20-n8/potential-benefits-of-increased-access-to-doula-support-during-childbirth

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076901